"NOT: İş bu Sözleşme tarafların karşılıklı anlaşarak oluşturulmasından oluşmaktadır. Aşağıdaki sözleşme standart sözleşmedir. Taraflar anlaştığı takdirde maddeler eklenebilir ve silinebilir" İtiraz edilmediği sürece aşağıdaki sözleşme kabul edilmemiş sayılacaktır.

Hizmet Sözleşmesi

Madde 1 - TARAFLAR

1.1: Bu sözleşme İnternet sitemizdeki hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan ŞÜKRÜ AK ile internet sitemizdeki hizmetlerden faydalanan Kişi / Kurum (Müşteri olarak anılacaktır) arasında, ŞÜKRÜ AK'a ait olan www.akwebtasarim.com, www.expodizayn.com,  www.wep-tasarimi.com, www.wep-tasarimi.org, www.wep-tasarimi.net internet adresinde ve faaliyet gösteren internet sitesinin (Site olarak anılacaktır) kullanımı ve bu siteler üzerinden iletişime geçilerek alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.

 1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Madde 2 - KONU

2.1 İşbu sözleşme MÜŞTERİ’'nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet Sitesi Tasarımı ŞÜKRÜ AK tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır. Yapılan tasarımlarda müşterinin özel yazılım isteği olmadığı takdirde site Joomla alt yapısı ile oluşturulacaktır. Websitesi Yaptıran Tüm Müşterilerimiz, Web tasarıma Başlamadan önce itiraz etmedikleri sürece Bu Şartları Kabul Etmiş Sayılacak ve hiç bir hak talep edemeyeceklerdir. Müşterinin talep etmesi durumunda ise web tasarım hizmeti özel yazılım ile yapılandırılacaktır.

Madde 3 - MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu (server) sistemini ve bu sistemin çalışabilmesi için gerekli donanım/yazılım gereksinimlerini tedarik etmiş ise incelenerek kullanılabilir. Müşterinin talebi durumunda bu hizmet ŞÜKRÜ AK tarafından ücret mukabilinde verilecektir. Bu Noktada MÜŞTERİ'nin bağlı olacağı firma ŞÜKRÜ AK olacaktır. Fakat destek ve hizmetin sağlıklı şekilde verilebilmesi için sunucu alt yapısı ŞÜKRÜ AK tarafından sağlanmalıdır. Aksi halde sunucu taraflı sorunlardan ŞÜKRÜ AK sorumlu değildir.
 
3.2 Websitesi için gerekli olan hosting sistemlerini ŞÜKRÜ AK'ın karşılaması durumunda MÜŞTERİ yıllık hosting ve domain güncelleme bedeli olan kurumsal paket için 150 TL + KDV, limitsiz paket için 250 TL + KDV yi her yıl ödemek durumundadır. Ücret Ödenmediğinde tüm hizmetler durdurulacaktır.
 
3.3 MÜŞTERİ hosting sistemlerinin temin edildiği firma kurallarına uymakla yükümlüdür. Bu kurallar ŞÜKRÜ AK tarafından müşteriye bildirilecektir. ( Toplu mail gönderimi yasak olması, T.C yasalarına aykırı içerik sitelerinin barındırılmasının yasak olması gibi). ŞÜKRÜ AK sunucu alt yapısını çözüm ortakları tarafından sağlamaktadır.
 
3.4 MÜŞTERİ, İnternet Sitesinin düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dökümanları tedarik etmek ve ŞÜKRÜ AK’'a teslim etmekle yükümlüdür.
 
3.5 MÜŞTERİ, hazırlanacak olan web sitesinde dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, ŞÜKRÜ AK 'ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

3.6 MÜŞTERİ hostingi kendisi sağlaması durumunda web sitesi tamamlandıktan sonra yedeklerini almakla yükümlüdür. Olası Sorunlarda ŞÜKRÜ AK hiçbir şekilde sorumlu değildir. Ancak MÜŞTERİ'NİN talep etmesi durumunda ücret karşılığı yedek alma işlemi ŞÜKRÜ AK tarafından gerçekleştirilecektir. ŞÜKRÜ AK tarafından sağlanan hosting paketlerinde yedekleme ŞÜKRÜ AK'a aittir. Yedekmele hizmeti ise her site için geriye dönük olarak maksimum 1 aylık yedekleri kapsamaktadır. Eski yedekler sunucudan otomatik olarak silinmektedir.

3.7 MÜŞTERİ web site tasarımı ile ilgili belirlenen ücreti ŞÜKRÜ AK'ın belirlediği tarihlerde ödemekle yükümlüdür. İlgili tarihlerde ödeme yapılmadığında ŞÜKRÜ AK tüm hizmeti durdurma hakkına sahiptir. Müşteri Aksi bir hak talep etmeyecektir.

3.8 MÜŞTERİ'ye sunucu hizmetleri için sağlanan e-mail hesapları sadece kurumsal firma yazışmalarını kapsamaktadır. Müşteri e mail hizmetlerini ASLA toplu mail gibi spam ve insanları rahatsız/ madur edici durumlarda kullanamaz. Kullanması durumunda uyarılmaksızın tüm sistemleri sunucu firması tarafından kapatılacaktır.

Madde 4 - ŞÜKRÜ AK'IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 ŞÜKRÜ AK, MÜŞTERİ'’nin tanıtım ve reklâm için ihtiyaç duyduğu web tasarımı hazırlamakla yükümlüdür.

4.2 ŞÜKRÜ AK, MÜŞTERİ'’ye sağlanmakta olan web site tasarım hizmeti ilgili oluşabilecek Web Tasarımı hataları ve sorunlarını 48 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Ancak Sunucu (Hosting) taraflı hata ve sorunlarda ŞÜKRÜ AK hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sadece müşteri adına ŞÜKRÜ AK hizmet alınan firma ile görüşebilir. Ya da yapılabilecek alternatif çözümleri müşteri ile paylaşarak soruları çözüme kavuşturabilir.

4.3 ŞÜKRÜ AK, MÜŞTERİ için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki değişiklikler (komple tasarım değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.4 ŞÜKRÜ AK, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım değişikliği gerektiren düzeltmeler ve eklentiler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.5 ŞÜKRÜ AK, Tasarımını yapmış olduğu sitelerde joomla alt yapısını kullanmaktadır. Müşteri özel bir talepte bulunmadığı sürece kullanılan joomla sistemine itiraz edemeyecektir. Müşterinin talepte bulunması ile ŞÜKRÜ AK site tasarımında php, asp, html ya da diğer sistemleri kullanılarak istenilen siteyi tasarlanacaktır.

4.6 ŞÜKRÜ AK, Tüm Müşteri sitelerini periyodik olarak yedeklemek ile yükümlüdür. Bu yedeklemeler Haftalık ve Aylıktır. Fakat bu yedekler SADECE ŞÜKRÜ AK'ın hatasından kaynaklanan sistem sorunları sebebiyle yedeklerden geri dönüş yapılması içindir. Müşteri ile bu yedekleri paylaşmak zorunda değildir.

4.7 ŞÜKRÜ AK, İnternet sitesi tasarımı yaptığı tüm müşterilerine 1 yıl hosting hediye etmektedir. Müşteri 1 yıl içerisinde ŞÜKRÜ AK'dan ayrılmak istediği takdirde 1 yıllık hosting bedeli olan kurumsal paket için 150 TL + KDV, limitsiz paket için 250 TL + KDV'yi ödemek zorundadır. Aksi takdirde ŞÜKRÜ AK müşteriye site ile ilgili hiç bir veri vermeyecektir.

4.8 ŞÜKRÜ AK, Müşterilerine hosting hizmeti sağladığı durumda yapılmaması gereken şartları bildirecektir. Buna rağmen kuralları ihlal eden kullanıcılar sebebiyle diğer kullanıcıların sistem sorunu yaşamasından ŞÜKRÜ AK asla sorumlu değildir. Sorumluluğu sorunu en kısa sürede çözmek için sunucu firması ile ortak çalışma yapmaktır.

4.9 ŞÜKRÜ AK, Müşterilerine intenet sitesinde belirtmiş olduğu saatlerde destek ve müşteri taleplerini yanıtlamak ile yükümlüdür. Destek saatleri Hafta içi sabah 09:00 - 17:30, Hafta sonu 09:00 - 13:00 saatleridir. Bu saatlerde müşteri talepleri iş yoğunluğuna göre sırasıyla cevaplanmaktadır.Bu saatler haricinde gönderilen müşteri talepleri iyi niyete dayanarak ve müşterilerin madur olmaması sebebiyle cevaplanabilir. Destek hizmeti yapılan çalışmaların kayıt altında tutulabilmesi için SADECE mail olarak yapılmaktadır. Telefon üzerinden ASLA destek verilmemektedir. Ancak acil durum, ya da maduriyeti gidermek adına telefon ile destek ŞÜKRÜ AK'ın kendi insiyatifinde ve iş yoğunluğuna göre verilebilmektedir.

Madde 5 - HİZMET İPTALİ

5.1 Müşteri herhangi bir sebeple web tasarım hizmetini iptal etmek istediğinide ŞÜKRÜ AK'ın tasarımını yaptığı joomla web tasarım ya da özel web tasarım hizmetini devir alamaz. Hizmet iptali durumunda ŞÜKRÜ AK sadece müşteriye sitenin DB yedeğini teslim edebilir. Müşteri tema dosyalarını KESİNLİKLE talep edemez. Sadece ŞÜKRÜ AK tarafından hizmeti iptali sağlanır ise tüm dosyaları müşteriye vermek zorundadır.

Madde 6 - HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

6.1 Hizmet bedeli ŞÜKRÜ AK tarafından 1(bir) yıllık ………......TL(Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.

6.2 Hizmet bedeli’nin %50’si iş başlangıcında, kalan %50’si tasarım sürecinin bitiminde MÜŞTERİ tarafından ŞÜKRÜ AK'a ödenecektir.

6.3 Ödemelerin yapılmaması durumunda, ŞÜKRÜ AK taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir. 5(beş) maddeden ve 1(bir) sayfadan oluşan işbu sözleşme ...../....../....... tarihinde 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiştir. 
 
6.4 Şükrü AK çalışmakta olduğu sunucu firmalarındaki şartlarıda göz önünde bulundurarak, olası değişikliklerde sözleşme maddelerini değiştirme hakkını saklı tutar.
 
    ŞÜKRÜ AK                                                                                         MÜŞTERİ